TTN-3000(166.7mm×1000mm)-免打蜡塑胶片材&置式塑胶片材-toli地毯-东理地板-东理墙纸-上海晶阳工贸有限公司

免打蜡塑胶片材&置式塑胶片材

产品数据

TTN-3000(166.7mm×1000mm)

TTN-3000(166.7mm×1000mm)
品种
品种
置式塑胶片材
规格
尺寸
166.7mm×1000mm
厚度
5.0mm
包装
12片/箱 2.0m²/箱

1.jpg

颜色

TTN3105

TTN3108

TTN3112

TTN3113

TTN3115

TTN3116

TTN3118

TTN3120

TTN3121

TTN3122

TTN3124

TTN3125

TTN3126

TTN3127.jpg

TTN3127

TTN3128.jpg

TTN3128

TTN3131.jpg

TTN3131

TTN3132.jpg

TTN3132

TTN3133.jpg

TTN3133

TTN3134.jpg

TTN3134

TTN3135.jpg

TTN3135

TTN3136.jpg

TTN3136

TTN3137.jpg

TTN3137

TTN3138.jpg

TTN3138

TTN3139.jpg

TTN3139

TTN3140.jpg

TTN3140

标签:
服务热线

服务热线

021-54071081

微信咨询
TTN-3000(166.7mm×1000mm)-免打蜡塑胶片材&置式塑胶片材-toli地毯-东理地板-东理墙纸-上海晶阳工贸有限公司
返回顶部
XTTN-3000(166.7mm×1000mm)-免打蜡塑胶片材&置式塑胶片材-toli地毯-东理地板-东理墙纸-上海晶阳工贸有限公司
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!