TTN-3000(500mm×500mm)-免打蜡塑胶片材&置式塑胶片材-toli地毯-东理地板-东理墙纸-上海晶阳工贸有限公司

免打蜡塑胶片材&置式塑胶片材

产品数据

TTN-3000(500mm×500mm)

TTN-3000(500mm×500mm)
品种
品种
置式塑胶片材
规格
尺寸
500mm×500mm
厚度
5.0mm
包装
10片/箱 2.50m²/箱

2.jpg

颜色

TTN3001

TTN3002

TTN3201

TTN3202

TTN3204

TTN3205

TTN3206

TTN3207

TTN3209

TTN3211

TTN3212

TTN3213

TTN3216

TTN3217

TTN3218.jpg

TTN3218

TTN3219.jpg

TTN3219

TTN3220.jpg

TTN3220

TTN3221.jpg

TTN3221

TTN3222.jpg

TTN3222

TTN3223.jpg

TTN3223

TTN3224.jpg

TTN3224

TTN3303.jpg

TTN3303

TTN3304.jpg

TTN3304

标签:
上一篇:TTN-3000(166.7mm×1000mm)
下一篇:TTN-1000
服务热线

服务热线

021-54071081

微信咨询
TTN-3000(500mm×500mm)-免打蜡塑胶片材&置式塑胶片材-toli地毯-东理地板-东理墙纸-上海晶阳工贸有限公司
返回顶部
XTTN-3000(500mm×500mm)-免打蜡塑胶片材&置式塑胶片材-toli地毯-东理地板-东理墙纸-上海晶阳工贸有限公司
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!