TTN-1000-免打蜡塑胶片材&置式塑胶片材-toli地毯-东理地板-东理墙纸-上海晶阳工贸有限公司

免打蜡塑胶片材&置式塑胶片材

产品数据

TTN-1000

TTN-1000
品种
品种
置式塑胶片材
规格
尺寸
500mm×500mm
厚度
5.0mm
包装
12片/箱 3m²/箱

1.jpg

颜色

TTN1002

TTN1003

TTN1004

TTN1006

TTN1007

TTN1013

TTN1101

TTN1103

TTN1106

TTN1111

TTN1125

TTN1126.jpg

TTN1126

TTN1127.jpg

TTN1127

TTN1128.jpg

TTN1128

TTN1204.jpg

TTN1204

TTN1205.jpg

TTN1205

TTN1206.jpg

TTN1206

TTN1207.jpg

TTN1207

TTN1208.jpg

TTN1208

TTN1209.jpg

TTN1209

TTN1301.jpg

TTN1301

TTN1302.jpg

TTN1302

TTN1303.jpg

TTN1303

TTN1304.jpg

TTN1304

TTN1305.jpg

TTN1305

TTN1306.jpg

TTN1306

标签:
上一篇:TTN-3000(500mm×500mm)
下一篇:LFT-100
服务热线

服务热线

021-54071081

微信咨询
TTN-1000-免打蜡塑胶片材&置式塑胶片材-toli地毯-东理地板-东理墙纸-上海晶阳工贸有限公司
返回顶部
XTTN-1000-免打蜡塑胶片材&置式塑胶片材-toli地毯-东理地板-东理墙纸-上海晶阳工贸有限公司
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!